Unlocked (Keeper of the Lost Cities deel 8,5) van Shannon Messenger

Deze recensie is puur voor de novelle die in dit boek zit. De rest van het boek ga ik lezen op het moment dat deel 9 gaat verschijnen aangezien dat veelal samenvattingen bevat door middel van dossiers van de belangrijkste personages.

De novelle gaat door waar deel acht is gestopt en waar ik in deel acht nog hoopte op een spannende cliffhanger werd ik daar lichtelijk in teleurgesteld, maar met het einde van deze novelle heeft Shannon mijn hart gebroken en ik wil onmiddelijk deel negen in mijn bezit hebben (helaas moet ik nog geduld hebben tot minimaal september 2021). De schrijfstijl met de emotionele rollercoasters die ik in deel zeven en deel acht een beetje vond ontbreken is met dit korte verhaal weer terug gekomen.

Het verhaal wordt verteld door Sophie en Keefe aangezien zij een belangrijke rol hadden in de laatste hoofdstukken van het vorige deel. Hierdoor krijg je een goed beeld wat de gebeurtenis bij beide personages te weeg heeft gebracht en hoe ze erop hun eigen manier mee omgaan.

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.